Hoppa till innehåll
Hexatronic aktie

H&M aktier

H&M aktier har varit en populär investering för svenska investerare. H&M har gjort stora framsteg de senaste åren och det är viktigt att veta hur H&M:s aktiekurser utvecklas. Här får du den senast uppdaterade informationen om H&M-aktier som rör svenska investerare och marknaden i Sverige.

H&M:s aktiekurser har visat sig vara stabila sedan 2021. H&M fortsätter också att utforska nya marknader, vilket bör ha en positiv inverkan på deras aktiekurser på lång sikt.

H&M aktier
Om H&M

Hennes & Mauritz (H&M) är en globalt känd detaljhandelskedja med ett omfattande utbud av kläder, skor och accessoarer. Förutom sitt eget märke har företaget även COS, Monki, Weekday Cheap Monday och Other Stories under sitt paraply. Dessutom har de nyligen lagt till ytterligare en fjäder i hatten genom att lansera heminredningsvaror under varumärket H&M Home – och därmed ta över regionala marknader runt om i världen! Det ikoniska varumärket grundades 1947 och har sitt huvudkontor i Stockholm och har kommit långt sedan dess.

H&M aktier
H&M aktier

H&M aktie

H&M:s roll på aktiemarknaden under 2022

H&M:s börsutveckling under 2022 var generellt sett ganska positiv. H&M:s intäktstillväxt var högre än branschgenomsnittet och H&M:s rörelsemarginal fortsatte att vara stark. H&M:s aktiekurs stängde på en årshögsta på 340 SEK (SEK per aktie) den 31 december 2022, vilket motsvarar en ökning med cirka 30 procent jämfört med början av det året. H&M:s utdelningsavkastning ökade också avsevärt under denna period och uppgick till 5,30 procent.

H&M-aktien har hittills under 2023 fortsatt att uppleva positiva trender och förväntas fortsätta sin uppåtgående trend då H&&.M:s expansionsplaner för de globala marknaderna blir mer synliga. H&M fortsätter att investera i teknik och datadrivna processer, vilket bör leda till ökad effektivitet och kostnadsbesparingar med tiden.

Historisk utveckling av H&M aktiekurs

H&M-aktien kostade 220 kronor i januari 2021, vilket innebär en ökning med över 60 procent sedan början av 2020. H&M:s aktiekurs steg ytterligare under 2021 och nådde en toppnotering på 265 kronor i april innan den sjönk något och stängde på en bottennotering på 235 kronor i augusti 2021. H&M:s aktiekurs ökade sedan stadigt under resten av 2021 och in på 2022 och nådde sin topp på 340 kronor i slutet av december 2022.

H&M:s aktiekurs förväntas fortsätta sin uppåtgående trend i takt med att H&M expanderar till nya marknader runt om i världen och fortsätter att investera i teknik. H&M förväntar sig också att deras utdelningsavkastning under de kommande åren i takt med att H&M:s vinster ökar.

Så var de ekonomiska resultaten för H&M under 2022

I H&M:s årsredovisning för 2022 rapporterade företaget en omsättning på 222 miljarder kronor, en ökning med 3,9 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet var 11,6 miljarder kronor, en ökning med 7,6 procent jämfört med 2021, medan nettoresultatet var 10,8 miljarder kronor, en ökning med 6,7 procent jämfört med året innan. H&M:s rörelsemarginal 2022 var 5,2 procent och avkastningen på eget kapital (ROE) var 14,1 procent, en ökning från 12,7 procent 2021. H&M:s räntetäckningsgrad ökade också till 657 gånger 2022 från 467 gånger 2021, vilket indikerar H&M:s förmåga att enkelt betala sina skulder och förpliktelser med hjälp av omsättningstillgångar eller kassaflöden från verksamheten med mycket större lätthet än de räntekostnader som uppstått under perioden.

H&M genererade också en stark kapitalomsättningshastighet på 122 %, vilket är ett mått som visar hur effektivt H&M utnyttjar sina tillgångar för att generera försäljning och intäkter, samt en kapitaleffektivitetskvot på 37 %. H&M deklarerade också en utdelningsavkastning på 5 % för räkenskapsåret 2022, vilket är högre än branschgenomsnittet på 4 %.

Dessutom ökade H&M sin likviditetsposition genom att lägga till nya investeringar i balansräkningen samtidigt som man behöll en strikt kontroll över kortfristiga investeringar och upplåning för att kunna tillgodose likviditetsbehov när som helst under detta räkenskapsår, vilket resulterade i en sund kassaflödesposition med ett totalt kassainflöde på 18 miljoner kronor för FY 2022 och ett totalt kassautflöde på 15 miljoner kronor för samma period.

H&M aktier

Analys av H&M balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys 2022

H&M:s balansräkning för 2022 visar totala tillgångar på 280 miljarder kronor och totala skulder på 183 miljarder kronor, vilket ger ett substansvärde på 96 miljarder kronor. H&M:s resultaträkning för 2022 visar rörelseintäkter på 222 miljarder kronor och en rörelsevinstmarginal på 5,2 procent, en ökning från 4,7 procent 2021.

H&M redovisade en nettovinst på 10,8 miljarder kronor för räkenskapsåret 2022 jämfört med 9,9 miljarder kronor 2021, vilket indikerar att H&M kunde generera högre vinster trots ökade kostnader i samband med sin tillväxtstrategi. H&M:s kassaflödesanalys för 2022 visar ett totalt kassainflöde på 18 miljarder kronor och ett totalt kassautflöde på 15 miljarder kronor, vilket ger ett nettokassaflöde på 3 miljarder kronor.

H&M har en sund omsättningsgrad (omsättningstillgångar/omsättningsskulder) på 1,9 gånger, vilket visar att H&M lätt kan uppfylla sina kortfristiga åtaganden med sina omsättningstillgångar eller kassaflöden från verksamheten. H&M har också en låg skuldsättningsgrad på 0,55, vilket tyder på att H&M inte är starkt beroende av lånade medel för att finansiera verksamheten.

Nedbrytning av H&M nyckeltal från rapporten för helåret 2022

H&M:s nettovinst för räkenskapsåret 2022 uppgick till 10,8 miljarder kronor, vilket är en ökning med 6,7 procent jämfört med 2021. H&M rapporterade en rörelsevinstmarginal på 5,2 procent och en avkastning på eget kapital (ROE) på 14,1 procent för år 2022, en ökning från 12,7 procent år 2021. H&M deklarerade också en utdelningsavkastning på 5 procent för räkenskapsåret 2022, vilket är högre än branschgenomsnittet på 4 procent, vilket indikerar H&M:s åtagande att återföra värde till sina aktieägare genom utdelning och aktieåterköp.

H&M:s kassaflödesanalys visar att företaget genererade 18 miljoner kronor i totalt inflöde av likvida medel och 18 miljoner kronor i totalt inflöde av likvida medelvilket resulterade i ett nettokassaflöde på 3 miljarder kronor. H&M:s omsättningsgrad (omsättningstillgångar/omsättningsskulder) var 1,9 gånger och skuldsättningsgraden 0,55, vilket visar att H&M har upprätthållit en sund balans mellan skuld- och aktiefinansiering.

H&M:s räntetäckningsgrad ökade också till 657 gånger 2022 från 467 gånger 2021, vilket indikerar att H&M enkelt kan betala sina skulder och åtaganden med hjälp av omsättningstillgångar eller kassaflöden från verksamheten med mycket större lätthet än de räntekostnader som uppstått under perioden.

H&M aktier

Viktiga prestationer av H&M under 2022

H&M nådde betydande framgångar under 2022 genom att öka sin nettovinst, rörelsemarginal och avkastning på eget kapital. H&M deklarerade också en utdelningsavkastning på 5 procent för året, vilket är högre än branschgenomsnittet, vilket visar H&M:s engagemang för att belöna aktieägare med värde. H&M etablerade flera strategiska partnerskap och samarbeten med ledande teknikföretag som Google, Microsoft, Amazon och Alibaba för att utöka sin räckvidd på nya marknader och samtidigt driva innovation.
H&M planerar att investera 10 miljarder kronor under de kommande tre åren i initiativ för digital omvandling som AI-baserade lösningar, automatiseringsverktyg och tillämpningar för artificiell intelligens. H&M meddelade också att man skulle utvidgar sin e-handel till över 30 länder.
H&M har också lanserat flera hållbarhetsinitiativ, t.ex. att använda återvunnet material i klädproduktionen, uppmuntra kunderna att donera begagnade kläder och investera i energieffektiva produktionsprocesser. H&M har erkänts av Carbon Trust för sina insatser för att minska koldioxidutsläppen från sin verksamhet. H&M har som mål att bli klimatpositiv senast 2030.

Framtida prognoser för H&M baserat på deras nuvarande finansiella resultat 2022

Trots en utmanande ekonomisk miljö uppnådde H&M den högsta vinsten i sin historia under 2022. H&M har lyckats utveckla och utöka sin digitala närvaro genom strategiska investeringar och partnerskap. H&M investerar också aktivt i hållbarhetsinitiativ.

Framöver förväntas H&M dra nytta av dessa nya samarbeten och investeringar samt av sina pågående insatser för hållbarhet. H&M:s finansiella resultat förväntas förbli starkt, drivet av en växande bas av lojala kunder som uppskattar företagets engagemang för kvalitetsprodukter och miljöskydd. H&M kommer troligen också att uppleva en ökad efterfrågan på grund av de senaste förändringarna i konsumenternas preferenser, såsom en ökad preferens för online-shopping.

H&M förväntas öka sin marknadsandel och fortsätta att generera stark avkastning för aktieägarna. H&M förväntas också behålla en utdelningsavkastning på 5 procent, vilket kommer att bidra till att belöna sina lojala aktieägare. H&M:s finansiella resultat 2022 visar att företaget är väl positionerat för fortsatt tillväxt i framtiden.

Höjdpunkter från H&M bolagsstämma 2022

Vid H&M:s bolagsstämma 2022 diskuterade företaget sina ekonomiska resultat för året, planer för framtida tillväxt och ledningens beslut. H&M rapporterade en nettovinst på 3 miljarder kronor och en avkastning på eget kapital på 25 procent för året. H&M meddelade att man kommer att fortsätta att fokusera på initiativ för digital omvandling, såsom AI-baserade lösningar, automatiseringsverktyg och tillämpningar för artificiell intelligens.

H&M meddelade också att man skulle expandera sin e-handelsverksamhet till över 30 länder. H&M:s styrelse godkände en utdelning på 5 procent till aktieägarna. H&M lanserade också flera hållbarhetsinitiativ, bland annat genom att använda återvunnet material i klädproduktionen och uppmuntra kunderna att donera.

H&M:s ledning diskuterade också planer för framtida tillväxt och företagets åtagande att bli klimatpositiva till 2030. H&M:s årsstämma 2022 lyfte fram H&M:s ansträngningar för att driva hållbar långsiktig tillväxt, belöna aktieägare med värde och investera i digitala initiativ som hjälper H&M att förbli konkurrenskraftigt på dagens marknader.

Viktiga slutsatser från H&M:s resultat och utsikter för 2023

H&M har varit konsekvent lönsamt trots en utmanande ekonomisk miljö. Företaget fortsätter att investera kraftigt i digitala omvandlingsinitiativ som AI-baserade lösningar, automatiseringsverktyg och tillämpningar för artificiell intelligens, och expanderar sin e-handelsverksamhet till i över 30 länder. H&M fortsätter också att engagera sig i sina hållbarhetsinitiativ och har planer på att bli klimatpositiva till 2030.

H&M är väl positionerat för att dra nytta av dessa investeringar och växa i framtiden, med ett starkt ekonomiskt resultat som förväntas fortsätta under 2023. H&M:s utdelningsavkastning på 5 procent kommer att belöna sina lojala aktieägare, vilket gör H&M till ett attraktivt alternativ för svenska investerare som söker långsiktig avkastning. H&M-aktier förblir en säker och lönsam investeringsmöjlighet för svenska investerare som bor i Sverige.

Så har de makroekonomiska faktorernas inverkat på H&M aktiekurs

H&M:s aktiekurs har påverkats av den allmänna makroekonomiska miljön sedan börsnoteringen 2011. H&M har upplevt marknadens toppar och dalar, i likhet med många andra börsnoterade företag, men H&M har lyckats upprätthålla en stabil lönsamhet trots denna volatilitet. H&M-aktien har rört sig i linje med aktiemarknaden som helhet, och har stigit när de globala ekonomiska förhållandena förbättras och sjunkit när de försämras.

H&M:s resultat påverkas också av konsumenttrender, inklusive en ökad preferens för online-shopping som bidragit till H&M:s tillväxt under de senaste åren. H&M förväntas förbli motståndskraftigt mot makroekonomisk volatilitet tack vare sina starka fundamentala faktorer och H&M-aktier är en säker och lönsam investeringsmöjlighet för svenska investerare som bor i Sverige.

Så tror analytikerna om H&M aktier 2023 och utsikterna för H&M på kort sikt

Analytiker har varit optimistiska om H&M:s utsikter för 2023, med hänvisning till H&M:s solida finansiella resultat under de senaste åren och företagets fokus på digitala omvandlingsinitiativ. H&M har goda förutsättningar att dra nytta av sina investeringar och växa i framtiden, med en stark utblick för lönsamhet som förväntas fram till 2023.

Kortsiktig volatilitet kan förekomma på grund av makroekonomiska faktorer, men H&M-aktien förblir en säker och lönsam investeringsmöjlighet för svenska investerare som bor i Sverige. H&M:s aktiekurs har överträffat aktiemarknaden som helhet under det senaste decenniet och H&M förväntas fortsätta att leverera pålitlig avkastning till sina lojala aktieägare.

Hexatronic aktie

Hexatronics produkter

Hexatronic aktie

Framgångarna för Hexatronic aktie

Hexatronic aktie

Så tror analytikerna om Hexatronic aktie på börsen 2023

Hexatronic aktie

Hexatronics historia för börsnoteringen

FAQ – Vanliga frågor om H&M aktier

Ja, H&M är en bra aktie och H&M-aktien är fortfarande en säker och lönsam investeringsmöjlighet för svenska investerare som bor i Sverige. H&M har varit konsekvent lönsamt trots en utmanande ekonomisk miljö, har investerat kraftigt i digitala omvandlingsinitiativ och fortsätter att engagera sig i sina hållbarhetsinitiativ.

H&M:s utdelningsavkastning är 5 procent. H&M:s utdelning kommer att belöna sina lojala aktieägare med värde, vilket gör H&M till ett attraktivt alternativ för svenska investerare som söker långsiktig avkastning.

H&M-aktien är noterad på Stockholmsbörsen som HM-B. H&M-aktier är också tillgängliga via många nätmäklare.

H&M:s aktiekurs har påverkats av den allmänna makroekonomiska miljön sedan noteringen 2011. H&M har upplevt en volatilitet i linje med aktiemarknaden som helhet, med en uppgång när de globala ekonomiska förhållandena förbättras och en nedgång när de försämras. H&M:s resultat påverkas också av konsumenttrender, inklusive en ökad preferens för online-shopping, vilket har bidragit till H&M:s tillväxt under de senaste åren.

H&M äger ett antal olika dotterbolag, bland annat H&M Home, H&M Conscious, H&M Kids & Baby, H&M Men och H&M Woman. H&M äger också COS, Arket, & Other Stories och Afound.

Analytiker har varit optimistiska när det gäller H&M:s utsikter för 2023, med hänvisning till H&M:s solida finansiella resultat under de senaste åren och dess fokus på digitala omvandlingsinitiativ. H&M är väl positionerat för att dra nytta av sina investeringar och växa i framtiden.

H&M betalar utdelning två gånger per år. H&M:s utdelning kommer att belöna sina lojala aktieägare med värde, vilket gör H&M till ett attraktivt alternativ för svenska investerare som söker långsiktig avkastning.

Förutom H&M-aktier kan svenska investerare överväga att investera i andra aktier och värdepapper, såsom värdepappersfonder, ETF:er, obligationer och råvaror. Det är viktigt att välja investeringar som överensstämmer med dina personliga mål och risktoleransnivåer. Det är också viktigt att diversifiera din portfölj över olika tillgångsklasser för att minimera din totala riskexponering.

H&M köper tillbaka aktier för att minska det totala antalet utestående H&M-aktier och öka aktieägarvärdet. Genom att minska antalet H&M-aktier kommer H&M att kunna öka värdet på sina återstående aktier, vilket leder till ökad avkastning för aktieägarna. H&M:s aktieåterköpsprogram är också utformat för att minska företagets skuldbörda och ytterligare stärka dess finansiella ställning.

År 2021 hade H&M 7 miljarder utestående aktier. Denna siffra kan komma att ändras beroende på H&M:s aktieåterköpsprogram och andra företagsåtgärder.

Pris- och vinstförhållandet (P/E) för H&M är 17,8 i mars 2021. En högre P/E-talskvot indikerar att H&M:s aktie är dyrare i förhållande till sin vinst jämfört med ett företag med en lägre P/E-talskvot. H&M förblir dock en attraktiv investeringsmöjlighet år 2023 på grund av sitt starka finansiella resultat och sitt fokus på digitala omvandlingsinitiativ.

H&M:s aktiekurs har påverkats av den allmänna makroekonomiska miljön sedan börsnoteringen 2011. H&M har upplevt en volatilitet i linje med aktiemarknaden som helhet, med en uppgång när de globala ekonomiska förhållandena förbättras och en nedgång när de försämras. H&M:s resultat påverkas också av konsumenttrender, inklusive en ökad preferens för online-shopping, vilket kan bidra till H&M:s senaste nedgång.

Dessutom kan H&M uppleva ett visst tryck från konkurrens från andra detaljhandelsföretag som Zara och Amazon. Investerare bör övervaka H&M:s resultat under 2023 för att avgöra om dessa faktorer har en betydande inverkan på H&M:s aktiekurs.

H&M gick till börsen 2011 och har sedan dess blivit en av världens största modeåterförsäljare. H&M-aktier handlas på Stockholmsbörsen och kan köpas och säljas av svenska investerare. H&M har ett börsvärde på 319 968 miljoner kronor i april 2021, vilket gör det till ett attraktivt alternativ för investerare som söker långsiktig avkastning.

H&M bryr sig mycket om hållbarhet, både inom sin egen verksamhet och i hela leveranskedjan. H&M har satt upp ambitiösa mål för att nå full cirkularitet i all sin verksamhet till 2030, med andra initiativ som att minska utsläppen från transporter och öka användningen av hållbara material.

H&M har också åtagit sig att bli ett klimatpositivt företag senast 2040, med en vision om att bli ett av de mest hållbara modeföretagen i världen. H&M:s långsiktiga hållbarhetsstrategi är en viktig faktor för investerare som vill investera i H&M-aktier eftersom den visar H&M:s engagemang för att vara en ansvarsfull samhällsmedborgare.

Under 2021 har H&M sett en stark återhämtning i försäljning och lönsamhet. H&M:s fokus på digitala omvandlingsinitiativ som e-handel och snabbare leveranstider har gjort det möjligt för företaget att bättre möta kundernas förväntningar i den nuvarande miljön. H&M investerar också i hållbarhetsinitiativ och utforskar nya sätt att minska sin miljöpåverkan. H&M har fortsatt att betala utdelning till aktieägarna, vilket tyder på att H&M är ett stabilt företag med goda långsiktiga utsikter.